David je član Omladinskog, Volonterskog i Prirodnjačkog kluba. Voli da provodi vrijeme u Američkom uglu a učenjem kineskog jezika je imao priliku da bude učesnik studijske posjete Kini.

Bio je Đak generacije kao učenik osnovne škole, a sa svojim timom u Gimnaziji je osvojio 2000 eura na UpShift radionici za realizaciju Medijatorskog kluba u školi. Član je Radio amatera i lokalnog Đačkog parlamenta. Njegova preduzetnička ideja „Dječije pozorište“ je, po mišljenju Univerziteta Mediteran, bila u 10 najboljih u Crnoj Gori. Voli prirodne i društvene nauke, a posebno interesovanje ima za biologiju.

Za zamjenicu predsjednika je odabrana Nikoleta Roganović, učenica IV-1 odjeljenja.

U timove na nivou škole birani su sljedeći predstavnici Učeničkog parlamenta:
Tim za samoevaluaciju – Nikola Ristić, Bojana Ivanović, David Vuković;
Tim za projekte i planiranje – Stanka Petrović, Anastasija Petrović, Nikoleta Roganović;
Tim za OIS – Nikola Ristić, Nađa Špadijer, Katarina Đurković;
Tim za inkluziju – David Vuković, Nikoleta Roganović, Konstantin Vukić;
Razvojni tim – Anja Mirković, Milica Radović;
Tim za uređenje kabineta – Aleksandra Stamenković, Anastasija Petrović;
Tim za PRNŠ – Katarina Đurković, David Vuković;
Tim za etički kodeks – Konstantin Vukić;
Tim za integritet – Marta Martinović, Nikoleta Roganović;
Tim za krizne situacije – Bojana Ivanović, Dorotea Roganović;
PR tim – Nikola Ristić, Konstantin Vukić, Aleksandra Stamenković, Bojana Ivanović;
Tim za vođenje ljetopisa – Anastasija Petrović, Bojana Ivanović.
Koordinatorka Učeničkog parlamenta je profesorica hemije Dejana Dizdar