Slider

Biblioteka JU Gimnazija

Ocjena korisnika:  5 / 5

Zvijezda aktivnaZvijezda aktivnaZvijezda aktivnaZvijezda aktivnaZvijezda aktivna
biblioteka JU Gimnazija
Gimnazija je prvih godina rada imala dosta bogatu biblioteku. Prvi bibliotekar Cetinjske gimnazije bio je Ilija Beara 1883. godine. Zakonom o ustrojstvu Gimnazije u Knjaževini Crnoj Gori, koji je stupio na snagu 1. septembra 1890. godine izričito je propisano da svaka Gimnazija treba da ima svoju biblioteku i to dva odjeljenja, jedno za nastavnike a drugo za učenike. Savjet gimnazijski određuje knjige iz kojih će se sastaviti odjeljenje za učenike i koji će se pod reversom davati učenicima za čitanje. Nadzor nad cijelom bibliotekom imao je jedan od nastavnika.
 
Nakon požara u Biljardi 1906. godine (u kojoj je bila smještena gimnazija) biblioteku je sređivao njen profesor Pero Bogdanović. Sav knjižni fond podijelio je na 36 naučnih struka, na posebnim listićima koje je on zvao "pasoš". Na svakom listiću je trebalo da se upiše ime pisca, naziv djela, gdje je štampano, godina štampanja, a osim toga, da na pasošu bude obilježen isti broj koji je obilježen na knjizi koja se popisuje.
 
Poslije Pera Bogdanovića za bibliotekara Cetinjske gimnazije došao je njen profesor Dušan Vuksan. On je bio veliki ljubitelj knjige, poznati istoričar i urednik "Zapisa". Vuksan je počeo odmah da sređuje biblioteku. On je realizovao Bogdanovićev plan katalogizacije biblioteke, nabavljen je pečat jajastog oblika: na njemu je pisalo "Knjaževske crnogorske Državne gimnazije Biblioteka". Izradio je inventar (katalog) školske biblioteke. Vuksan je bio od države prvi plaćeni bibliotekar, van državne i dvorske biblioteke u Crnoj Gori. Ona je interesantna za istoriju našeg bibliotekarstva po tome što je uvela kataloške listiće, klasifikaciju knjižnog fonda na 36 oblasti naučnog znanja, članarinu za besplatno korišćenje knjižnog fonda, čitaonicu i od 1910. godine dobila obavezni primjerak i imala plaćenog bibliotekara.I u tom vremenu u Cetinjskoj gimnaziji postojala je đačka knjižnica pod rukovodstvom jednog profesora, a posebno nastavnička knjižnica. Škola je obezbjeđivala novac za knjižnicu, a nadzorni nastavnik je birao knjige i to uglavnom prema ondašnjem nastavnom planu i programu.
 
Pored đačke knjižnice u Gimnaziji je postojalo literarno udruženje "Skerlić". Ono je bilo u rukama skojevaca. Uprava udruženja je formirala i svoju knjižnicu i čitaonicu. Knjižnica i čitaonica „Skerlić“ nije bila pod direktnim nadzorom nastavnika. Njome su rukovodili sami đaci i odabirali su knjige i časopise koje će nabaviti. Novčana sredstva za knjižnicu i čitaonicu "Skerlić" obezbjeđivali su sami učenici putem dobrovoljnih priloga i članarina.

 Nakon II svjetskog rata biblioteka Cetinjske gimnazije dijelila se na đačku, nastavničku i stručnu. Za vrijeme rata nestao je iz biblioteke jedan broj knjiga. Sve knjige koje su se nalazile u knjižnici su iznova inventarisane i presložene. Đačkom bibliotekom su upravljali učenici pod nadzorom nastavnika srpsko-hrvatskog jezika. Školske 1957/58. godine je izvršena bolja organizacija đačke biblioteke za korišćenje knjiga. Ustrojena je kartoteka po strogom azbučniku, zatim kartoni i evidencija o uzetim i vraćenim knjigama.

Stručna biblioteka je formirana u poslijeratnom periodu. Nju su sačinjavali pretežno školski udžbenici koji služe predmetnim nastavnicima kao priručnici. Bilo je nešto naučne i stručne literature i stručnih časopisa. Sadašnja biblioteka je nastala poslije integracije srednjih škola 1976. godine. Nalazi se u jednoj prostoriji, sa fondom od oko 24. 000 knjiga (zajedno sa legatom) koji je jedinstven za nastavnike i učenike. Biblioteka je snabdjevena enciklopedijama, rječnicima, stručnom literaturom, leksikonima i djelima obavezne lektire. Biblioteka posjeduje legat Branka Đ. Nikača, advokata i publiciste, koji je bio učenik ove škole. Legat je bogat i posjeduje raznovrsnu bibliotečku građu (enciklopedije, rječnike, leksikone, stručnu literaturu, beletristiku i časopise). Ovaj legat je smješten u posebnoj prostoriji, a bibliotečka građa se čuva pod određenim uslovima.

Posebne zasluge i zahvalnost za formiranje biblioteke ovakve kakva je danas i sređivanje bibliotečke građe po savremenom UDK sistemu dugujemo Novki Klać, koja na žalost nije više sa nama. Ona je ovdje bila bibliotekar punih 33 godine, od 1976. godine do 2009. godine. Nakon nje biblioteku je vodila Jovanka Živković, dok je sad bibliotekar Miroslav Perišić.

Omladinski klub Cetinje

Zvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivna
omladinsku klub mladi
Omladinski klub na Cetinju je zamišljen kao dinamični prostor za mlade, gdje se mladi ljudi okupljaju, informišu, uče, djeluju, volontiraju, istražuju, druže se ili samo korisno provode svoje slobodno vrijeme.
 
Kroz praćenje  programskih sadržaja, mladi će  imati priliku da se identifikuju i uče od drugih, stiču i vježbaju, otkriju i razviju svoje naklonosti ka nečemu što im je ranije bilo nepoznato, razviju postojeće vještine i  steknu neophodna znanja za ispunjen život u lokalnoj zajednici..
 
Takođe, Klub obezbjeđuje sigurno okruženje za razvoj mladih  u kojem će imati priliku  ne smo da razvijaju potencijale svoje ličnosti, već i da praktikujući zdrave stilove života postanu  pravi promoteri i modeli prosocijalnog unaprijeđenja zajednice u kojoj žive.
 
Ciljevi Omladinskog kluba:
 • Stvaranje pozitivnog okruženja za djelovanje i jačanje uloge mladih u društvu kroz aktivno uključivanje mladih u aktivnosti zajednice;
 • Aktiviranje i uključivanje mladih u organizovanje  svog slobodnog vremena, podsticanje, razvijanje kreativnosti i radnih navika;
 • Popularizacija umjetnosti  i  razvoj  iste kroz organizovanje  kulturnih aktivnosti  (muzičke, likovne, literarne, multimedijalne, pozorišne i sl.);
 • Samostalno  oblikovanje kulturnog života zajednice od strane mladih;
 • Popularizacija i razvoj volonterizma;
 • Razvijanje edukativnih programa;
 • Stvaranje zdrave sredine za život;
 • Promocija i usvajanje zdravih stilova života;
 • Podsticanje, podrška i koordinacija međusobne razmjene informacija među samim mladima;
 • Obezbjeđivanje prostora mladima  za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performance i dr.
Prioritetne oblasti djelovanja Omladinskog kluba:
 • zdravlje i bezbjednost mladih
 • obrazovanje mladih
 • kultura i slobodno vrijeme mladih
 • informisanje i mobilnost mladih
 • aktivizam i volonterizam mladih 
* Omladinski klub Cetinje je projekat NVO Džonatan Livingston u saradnji sa JU Gimnazija.
Koordinatorka projekta: Dejana Rudović

Cetinjska Gimnazija

Zvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivnaZvijezda neaktivna
gimnazija cetinje
Istorijat Cetinjske gimnazije predstavlja nesumnjivo značajno poglavlje Crnogorske prosvjetno - kulturne i revolucionarne prošlosti. Period od 134 godine je veliki period u životu uže, a i šire zajednice u razvoju prosvjete, nauke, kulture i drugih segmenata društvenog života u kojima je Cetinjska gimnazija ostavila neizbrisiv trag.
 
Činjenica je da je Javna ustanova 'Gimnazija' - Cetinje najstarija u Crnoj Gori, u granicama kakve je teritorijalno imala do 1918. godine i jedina do 1907. godine, kada je osnovana Podgorička gimnazija. Kroz njene klupe prošla je većina crnogorske inteligencije za posljednje dvije decenije 19. i u prvoj deceniji 20. vijeka, pa i u kasnijem periodu. Gimnazija je osnovana 1880. godine. Za 134 godine u Gimnaziji se obrazovalo desetine hiljada učenika i maturiralo 90 generacija. Mnogi učenici su kasnije postali istaknuti naučnici, umjetnici, književnici, publicisti, inžinjeri, pravnici, ljekari, profesori, političari, državnici, kulturni i javni radnici, sportisti i slično. Cetinjska gimnazija je tradicionalno imala stručan nastavni kadar, a od osnivanja do danas gimnazijom je rukovodilo 37 direktora. Velika zasluga za rad, ugled i afirmaciju naše škole pripada jednom od njenih osnivača i najzaslužnijih direktora Jovanu Pavloviću, koji je kao direktor i kasnije kao ministar prosvjete Crne Gore obratio posebnu pažnju Gimnaziji i učinio mnogo za njeno uređenje i prosperitet.
 
Cetinjska gimnazija osnovana je Odlukom Državnog savjeta u jesen 1880. godine, pod nazivom 'Knjaževsko - realna gimnazija'. Počela je sa radom bez ikakvih pisanih zakona i pravila. Tek na početku 1881. godine izrađen je i štampan prvi nastavni plan i program, po kome se radilo prvih pet školskih godina, tj. sve do 1885/86. godine, kada je nešto izmijenjen. Godine 1883. za prvog direktora škole postavljen je profesor Jovan Pavlović (1834-1892.), urednik 'Glasa crnogorca', a kasnije ministar prosvjete u Vladi Crne Gore. Tada je donesen 'Školski zakon za učenike gimnazije' (disciplinska pravila).
 
U početku škola je bila smještena u Cetinjskom manastiru gdje je bio otvoren i internat (Pitomački zavod) za učenike koji su dobijali državnu stipendiju. Školske 1880/81. godine u prvi razred je upisano 16 učenika, od kojih je samo šest školske 1883/1884. godine sa uspjehom završilo četvrti razred. Već te godine škola je imala 53 učenika i pet nastavnika.
 
Godine 1885. Gimnazija je programski prešla sa realne na klasičnu, da bi se dvije godine kasnije ponovo vratila na realnu. Sve do 1886/87. godine Gimnazija je imala četiri razreda, kada je otvoren peti razred, koji je iz nekih razloga, već iduće godine ukinut pa je Gimnazija ponovo svedena na četverorazrednu. Takvom je ostala sve do 1902/03. godine, kada je iz niže prerasla u višu gimnaziju.
Samo prve četiri godine Gimnazija je radila u Cetinjskom manastiru. Godine 1884. premještena je u prizemlje Vladičine biljarde, u kojoj je ostala sve do 1915. godine. Od 1915. do 1918. godine, zbog okupacije Crne Gore od strane Austrije, škola nije radila. Škola ponovo počinje sa radom 1919. godine u prestolonasljednikovom dvoru (sada 'Plavi dvorac'), gdje ostaje do oktobra 1947. godine, kada se preseljava u novu zgradu, u kojoj se i sada nalazi.
 
Od prvih godina rada do 1896/97. godine broj učenika nije prelazio 100. Od tada se broj učenika sukcesivno povećavao, da bi školske 1909/10. godine ukupno imala 306 učenika. Te godine održan je prvi ispit zrelosti koji je polagalo 14 maturanata. Prva crnogorska matura predstavljala je značajan društveni događaj, te je maturskom ispitu prisustvovao i Kralj Nikola i sam postavljao pitanja. Svih 14 maturanata (abiturijenata) kralj je odlikovao medaljom za revnost i svima dodijelio stipendije za školovanje u inostranstvu.
 
Sve do školske 1907/08. godine, gimnaziju su pohađali samo muškarci, jer su ženska djeca imala svoju školu Djevojački institut. Međutim, te godine u gimnaziju se počinju upisivati i ženska djeca. Pošto je broj upisanih učenica stalno rastao, školske 1921/22. godine na Cetinju je otvorena ženska gimanzija koja je radila do 1925/26. godine, kada je zatvorena, pa su učenice počele pohađati školu zajedno sa muškarcima.
 
U periodu drugog svjetskog rata, veliki doprinos u oslobođenju zemlje dali su učenici Cetinjske gimnazije zajedno sa svojim profesorima. Na spomen ploči koja se nalazi u zgradi škole ispisano je 381 ime hrabro poginulih učenika Cetinjske gimnazije, koji su dali svoje živote za odbranu domovine. Od 1307 narodnih heroja bivše Jugoslavije, Cetinjska opština je dala 48, a preko 30 njih su učenici Cetinjske gimnazije, od kojih je 20 maturiralo u njoj. U obnovi i izgradnji zemlje učestvovao je veliki broj njenih đaka, koji su u kasnijem periodu nizali razne pobjede na polju nauke, kulture, umjetnosti