Misija i vizija škole

Vrijednosti:
- JU Gimnazija , je u saradnji sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom ustanovila sljedeće vrijednosti: znanje, tolerancija, humanost, tradicionalne vrijednosti, međusobno uvažavanje i njegovanje međuljudskih odnosa, etičnost, posvećenost;

Misija:
- Jasno formulisanje ciljeva, kontinuirano poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa i ishoda učenja;
- Učenik- kreativan, samostalan, slobodnomisleći, a sposoban za i timski rad, akademski građanin prepoznat od strane lokalne zajednice i države;
- Motivacija nastavnika za stručno usavršavanje i unapređenje materijalno-tehničkih uslova za rad i boravak učenika;
 
Vizija:
- Škola u kojoj učenici uče zbog znanja, a ne zbog ocjene;
- Škola obrazovanih, slobodoumnih, sposobnih i konkurentnih mladih ljudi ;
- Mjesto okupljanja, učenja, druženja, razvoja individualnog potencijala svakog učenika kao i razvoja cjelokupne ličnosti;
- Obrazovna ustanova sa stručnim nastavnim kadrom koji primjenjuje savremene metode nastave/učenja, sa moderno opremljenim kabinetima u skladu sa individualnim potrebama, sposobnostim i interesovanjima učenika, koja promoviše vrijednosti uzajamnog poštovanja i uvažavanja različitosti.