Najbolji učenici na III klasifikacionom periodu

Učenici/ce koje su na kraju III klasifikacionog perioda postigli najbolje rezultate su:
 
I1 -Šovran Anastasija i Vuković David
I2- Radoman Iva
I3- Nikolić Andrijana
II1-Abramović Nikola i Nikolić Anđela
II2- Ivanović Bojana i Ivanović Ivana
III1-Vukićević Nataša i Rakočević Anita
III2-Nina Jovović, Marica Stanković, Maša Đurić
III3-Martinović Marta
IV1-Mrvaljević Dragana
IV2-Lipovina Jovana i Čelebić Vladana
IV3-Konatar Jovana i Kristina Marković

Čestitamo navedenim učenicama na postignutim rezultatima u učenju i vladanju.