JU GIMNAZIJA prisustvovala konferenciji Savjeta Evrope “Demokratija u akciji"

Konferencija Savjeta Europe "Demokratija na djelu" održala se u Atini 6. i 7. juna 2019. godine.Konferenciji je u svojstvu člana mreže savjetnika za obrazovnu politiku Savjeta Evrope (EPAN) prisustvovala direktorica Gimnazije Nataša Stanojević.

Konferencija je za jedan od ciljeva imala doprinos daljoj vidljivosti obrazovnih resursa razvijenih u okviru obrazovnih programa Savjeta Europe i podsticanje promovisanja demokratije i ljudskih prava u području obrazovanja, posebno u vezi s mrežom demokratskih škola i sprovođenjem referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu.

Konferencija je takođe bila odlična prilika za pokretanje nove internet stranice Living Democracy koju je razvio Univerzitet u Cirihu u saradnji sa Savjetom Evrope.

Učesnici su bili članovi mreže savjetnika za obrazovnu politiku Savjeta Evrope (EPAN), vodeći stručnjaci EPAN-a, autori publikacija Savjeta Evrope, stručnjaci Univerziteta u Cirihu, treneri za nastavnike, praktičari, predstavnici škola.

Prvog dana ,učesnicima konferencije su predstavljeni on-line materijali kako za nastavnike,tako i za direktore i roditelje. Drugi dan konferencije bio je rezervisan za prezentaciju mreže demokratskih škola,inkluzivnim praksama u školama, religioznoj i kulturološkoj različitosti, primjeni anti-diskriminatornih mjera,kao i jezičkoj podršci tokom inkluzivnih procesa.

Tokom konferencije, naglašeni su izazovi sa kojima se susrijeće savremeno društvo: socio-ekonomska i politička situacija u Evropi, nasilni ekstremizam i radikalizacija... Uloga obrazovanja je istaknuta kao ključna u smislu konstantnog rada na demokratizaciji istog kako bi se pružio model koji podstiče na prava i obaveze, ali i na učenje o demokratiji i ljudskim pravima upravo kroz demokratiju i ljudska prava.

Prezentovana je i teorija i praksa škola koje teže ili već primjenjuju Referentni okvir kompetencija za demokratiju, tj. škola koje za viziju imaju svjesne, tolerantne, proaktivne mlade ljude koji će svjesno graditi svijet u kome svaki pojedinac biva uvažen i prihvaćen takav kakav jeste i koji teži dobrobiti čitave zajednice.