CODE WEEK

Učenici naše škole, zajedno sa prof. informatike Snežanom Miletić, obillježili su nedjelju programiranja sa sljedećim sadržajem:

- Podjela programskih jezika (kriterijumi za podjelu)
- Razvojno stablo programskih jezika
- Prevođenje programskih jezika (šematski prikazi)
- Uvod u Java programiranje
- Osnovni elementi Jave
- Klase
- Objekti i metode
- Komentari
- Neobjektni tipovi podataka
- Operatori u Javi
- Definisanje varijabli
- Kreiranje jednostavnog programa u Eclipse Platformi
- Primjeri zadataka za učenike koje su radili u grupama
 
Sta je Python?
- Osnove programiranja u Python-u
- Aplikacije koje su napravljene u Python-u
- Poredjenje Python-a i Jave

U radu je učestvovalo 22 učenika: Danilo Pobor, Petar Borozan, Matija Zuber, Natalija Vujošević, Vasilesa Petrović, Vuko Mijušković, Andrija Rašković, Jovan Radišić, Balša Radović, Jovana Vujović, Filip Ćupić, Darija Vukadinović, Neda Abramović, Luka Pajović, Balša Jovanović, Ksenija Martinović, Marija Jovićević, Iva Parača, Jovan Kaluđerović, Predrag Pravilović, Konstantin Vukić i Andrija Petričević.