Omladinski klub Cetinje

omladinsku klub mladi
Omladinski klub na Cetinju je zamišljen kao dinamični prostor za mlade, gdje se mladi ljudi okupljaju, informišu, uče, djeluju, volontiraju, istražuju, druže se ili samo korisno provode svoje slobodno vrijeme.
 
Kroz praćenje  programskih sadržaja, mladi će  imati priliku da se identifikuju i uče od drugih, stiču i vježbaju, otkriju i razviju svoje naklonosti ka nečemu što im je ranije bilo nepoznato, razviju postojeće vještine i  steknu neophodna znanja za ispunjen život u lokalnoj zajednici..
 
Takođe, Klub obezbjeđuje sigurno okruženje za razvoj mladih  u kojem će imati priliku  ne smo da razvijaju potencijale svoje ličnosti, već i da praktikujući zdrave stilove života postanu  pravi promoteri i modeli prosocijalnog unaprijeđenja zajednice u kojoj žive.
 
Ciljevi Omladinskog kluba:
 • Stvaranje pozitivnog okruženja za djelovanje i jačanje uloge mladih u društvu kroz aktivno uključivanje mladih u aktivnosti zajednice;
 • Aktiviranje i uključivanje mladih u organizovanje  svog slobodnog vremena, podsticanje, razvijanje kreativnosti i radnih navika;
 • Popularizacija umjetnosti  i  razvoj  iste kroz organizovanje  kulturnih aktivnosti  (muzičke, likovne, literarne, multimedijalne, pozorišne i sl.);
 • Samostalno  oblikovanje kulturnog života zajednice od strane mladih;
 • Popularizacija i razvoj volonterizma;
 • Razvijanje edukativnih programa;
 • Stvaranje zdrave sredine za život;
 • Promocija i usvajanje zdravih stilova života;
 • Podsticanje, podrška i koordinacija međusobne razmjene informacija među samim mladima;
 • Obezbjeđivanje prostora mladima  za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performance i dr.
Prioritetne oblasti djelovanja Omladinskog kluba:
 • zdravlje i bezbjednost mladih
 • obrazovanje mladih
 • kultura i slobodno vrijeme mladih
 • informisanje i mobilnost mladih
 • aktivizam i volonterizam mladih 
* Omladinski klub Cetinje je projekat NVO Džonatan Livingston u saradnji sa JU Gimnazija.
Koordinatorka projekta: Dejana Rudović