OIS

1. Dramsko-recitatorska sekcija – Biljana Vuksanović, koordinatorka

2. Volonterski klub- Svetlana Ivanović, koordinatorka, Saradnici: Dejana Rudović, Luka Lagator, Biljana Vuksanović

3. Omladinski klub – Dejana Rudović, koordinatorka, Saradnici: Dejana Dizdar, Biljana Vuksanović, Svetlana Ivanović

4. Preduzetnički klub – Dejana Dizdar, koordinatorka, Saradnici: Dejana Rudović, Lada Perović, Aneta Novotni, Svetlana Ivanović

5. Prirodnjački klub – Milica Popović, koordinatorka Saradnik: Petar Špadijer

6. Novinarska sekcija – Miloš Tomić, koordinator, Saradnica: Aleksandra Vujović

7. Medijatorski klub – Petar Špadijer, koordinator, Saradnici: pedagoška služba

8. Debata – Biljana Vujadinović, koordinatorka, Saradnica: Vukica Marušić

9. Komunikološka sekcija – Tatjana Zeković, koordinatorka

10. Spelling club – Aleksandra Vujović, koordinatorka, Saradnica: Zorka Mrvaljević

11. Sportsko školsko društvo – Luka Lagator, koordinator Saradnik: Filip Martinović

12. Radio amateri – Luka Lagator, koordinator

13. Hor – Petra Božović, koordinatorka 14. OIS za sajt i stranicu škole – Miroslav Perišić, koordinator, Saradnica: Snežana Miletić

15. Ruska i italijanska tradicija i kultura – Veselinka Grbović/Suzana Šebesta, Saradnica: Sanja Jelić

16. Folklor – Danijela Bokan, Saradnica: Sanja Jelić

17. Nacrtna geometrija – Aneta Novotni, koordinatorka